Profetenes rop (3. Kvartal 2019, Lekse 5)

Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud (Mi 6,8).