Paulus og opprøret (1. Kvartal 2016, Lekse 10)

«Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet» (1 Kor 15,54).

Paulus og opprøret (1. Kvartal 2016, Lekse 10)

«Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet» (1 Kor 15,54).