Det beste beviset (4. Kvartal 2018, Lekse 9)

Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring (Joh 11,51–52).

Når konfliktene kommer (4. Kvartal 2018, Lekse 7)

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus (Gal 3,27–28).