Kirken og utdanning (4. Kvartal 2020, Lekse 9)

Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville...