Å leke Gud (1. Kvartal 2021, Lekse 6)

«Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!» (Jes 25,9).

Fredsfyrsten (1. Kvartal 2021, Lekse 5)

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste (Jes 9,6).